Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΠΑΙΔΕΙΑ - Προσλήψεις... Από το υπουργείο Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Από το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται:

(α) Η πρόσληψη 210 αναπληρωτών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
(β) Η πρόσληψη 276 αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σύνολο,486 προσλήψεις.
Επίσης το υπουργείο:
(α) Προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη 195 αναπληρωτών διαφόρων ειδικοτήτων.
(β) Προωθεί προς υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς κοινή Υπουργική Απόφαση για την πρόσληψη 500 εκπαιδευτικών για την πρόσθετη διδακτική στήριξη στα ΕΠΑΛ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου