Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την  15η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου